Print

Het geld is op ! Immigratiestop

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de media

Het Vlaams Belang lanceerde zijn nieuwe campagne: ‘Het geld is op: immigratiestop’.

In tegenstelling tot wat men de kiezer wil doen geloven, is er weldegelijk een alternatief tussen het PS-model en het N-VA-model. Het PS-model combineert een sociale zekerheid voor iedereen met open grenzen en dat is onbetaalbaar. Het N-VA-model stelt dan weer dat er geen andere keuze is dan besparen op de sociale zekerheid en combineert dat met de facto open grenzen. Dat is voor ons compleet onaanvaardbaar.

Het Vlaams Belang kiest dan ook zonder blikken of blozen voor een sterke sociale zekerheid en gesloten grenzen!

Pamflet

Print

Reglementen op prov. domeinen

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

In het verslag aan de raad lees ik dat dit reglement wordt herwerkt en afgestemd op de politiereglementen van de andere provinciale domeinen.
Ik ben dan ook eens gaan kijken naar de reglementen van de twee provinciale domeinen in mijn omgeving. Namelijk Puyenbroeck en De Ster in St-Niklaas.

Van het domein Puyenbroeck is er een duidelijk en uitgebreid reglement te vinden in het politiereglement. Van De Ster slechts enkele regeltjes, terwijl dit domein met zijn specifieke problemen nood heeft aan een duidelijk reglement. Ik hoop dat hier aan gewerkt wordt?

Een reglement is één zaak het doen naleven is een andere. Een overtreding moet vastgesteld worden door een beëdigd persoon om er een sanctie aan te kunnen koppelen en aangezien er slechts uitzonderlijk politie aanwezig is op de domeinen is het moeilijk om op te treden tegen overtreders tot ergernis van de bezoekers die zich wel aan de regels houden.

Een oplossing of een verbetering kan zijn om het personeel aan te zetten om de opleiding tot beëdigd persoon te volgen. Dit zou kunnen gestimuleerd worden vanuit de provincie.
Niet dat elke overtreding direct moet gesanctioneerd worden, het zou al helpen als er op overtredingen gewezen wordt en daarvoor moet men niet beëdigd zijn.

Ik hoor regelmatig van bezoekers dat er bepaalde regels niet in acht genomen worden en daar niet tegen opgetreden wordt.
Er is wat reglementen betreft én de in het in praktijk brengen ervan nog wat werk aan de winkel.

Lena Van Boven

Print

veiligheid wandelpad (vraag gemeenteraad)

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Er hebben zich vorige week woensdag 21 juni enkele incidenten voorgedaan in onze stad. In Molsbroek, op het fietspad Lokeren-Moerbeke en het Verloren Bos. Dat laatste is nergens bevestigd maar het gerucht doet wel de ronde. Is het slechts een gerucht of was er iets meer aan de hand op woensdagvoormiddag in de omgeving van Verloren Bos?